Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bg,  работно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа. 

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650 

Дежурен телефон за изпращане на SMS от лице по чл. 211, ал.2 от ЗГ за многократно преместване на една и съща дървесина - 0878968650 

 

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ 

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа 

Предварително записване на телефон 0301/67537 

понеделник от 8.30 до 10.00 часа 

 

РДГ - Смолян уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания чрез ПОС терминал, използвайки дебитна или кредитна карта.

 

Заплащане на такси за заявени административни услуги може да извършите и по банков път на сметка: 

IBAN: BG07UBBS80023106206106, BIC UBBSBGSF на банка ОББ гр.Смолян

 

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785. 

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: 

Петя Ризова – главен експерт 

Телефон  - 0301 /6 75 38; 0878445911

Email: rugsmolian@iag.bg

НачалоНовини 2020/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

30.11.2020 - През м. декември се преустановяват изпитите на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от ЗГ

Във връзка със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, с оглед ограничаване на разпространението на COVID-19 

СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Провеждането на изпит за лица желаещи да подадат заявления за вписване в регистъра по чл. 235 от Закона за горите /ЗГ/, които са със средно образование, или които са отписани от регистъра на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от същия закон. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност