Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bg,  работно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа. 

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650 

Дежурен телефон за изпращане на SMS от лице по чл. 211, ал.2 от ЗГ за многократно преместване на една и съща дървесина - 0878968650 

 

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ 

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа 

Предварително записване на телефон 0301/67537 

понеделник от 8.30 до 10.00 часа 

 

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785. 

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: 

Запринка Халачева – главен експерт 

Телефон  - 0301 /6 75 30 

Email: rugsmolian@iag.bg

 

 

НачалоНовини 2020/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

02.11.2020 - Горски педагози събуждат у децата любов към гората

Дни преди празника на народните будители повече от 50 деца от Сливен участваха в уроците за гората, проведени от експерти от Изпълнителна агенция по горите. Срещите с малките природолюбители се проведоха от 20 до 22 октомври и са част от дейностите по проект за опазване на Малкия креслив орел и неговите местообитания LIFE18/NAT/BG/001051 по програма LIFE на Европейския съюз. Децата учиха за дивите животни в горите на България, как да различават техните стъпки, за съхраняването на биологичното разнообразие, както и за ролята на Малкия креслив орел и неговото опазване.

В рамките на проекта предстои обучението на общо 200 деца от цялата страна.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност