Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bg,  работно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа. 

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650 

Дежурен телефон за изпращане на SMS от лице по чл. 211, ал.2 от ЗГ за многократно преместване на една и съща дървесина - 0878968650

 

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа

Предварително записване на телефон 0301/67537

понеделник от 8.30 до 10.00 часа

 

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785.

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни:

Запринка Халачева – главен експерт

Телефон  - 0301 /6 75 30

Email: rugsmolian@iag.bg

НачалоНовини 2019/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.11.2019 - Природен парк „Сините камъни“ на 39 години

Екипът на Дирекция Природен парк „Сините камъни“ съвместно с ученици от сливенските училища отбелязаха днес 39 години от неговото основаване. Паркът е  създаден с цел да бъдат опазени специфичното биоразнообразие и характерните скални феномени в защитената територия. По време на тържеството, проведено в зала „Божур“, директорът на парка инж. Ирина Петрова благодари за всеотдайната работа на служителите в парка.  Празничната програма продължи с най-забавната част – интересни игри с екологична насоченост, в които децата научаваха и нови факти за парка. Една от тях беше играта „Полет към Кушбунар“, разработена на принципа „Не се сърди човече“, включваща полета с характерни за Природния парк наименования.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност