Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bgработно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа.

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650

Дежурен телефон за изпращане на SMS от лице по чл. 211, ал.2 от ЗГ за многократно преместване на една и съща дървесина - 0878968650

 

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа
Предварително записване на телефон 0301/67537
понеделник от 8.30 до 10.00 часа

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785.

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни:

Запринка Халачева – главен експерт

Телефон  - 0301 /6 75 30

Email: rugsmolian@iag.bg


 

 

НачалоНовини 2020/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

17.01.2020 - Ученици от Чепеларе на урок в ЛЗС - Пловдив

Открит урок с единадесетокласници от гр. Чепеларе се проведе в Лесозащитна станция Пловдив. Експертите представиха пред учениците от ПГСГСТ "Н. Й. Вапцаров", специалност „Горско и ловно стопанство“ общата административна структура на системата на горите, основните лесовъдски и лесозащитни дейности, важността на лесозащитните мероприятия за състоянието на горските екосистеми.

След запознаване с основните болести и вредители по горскодървесната растителност, младежите имаха възможност сами да диагностицират различни заболявания и вредители с технически средства на ЛЗС - Пловдив. Учениците отрязаха клонки и заложиха в лабораторията на Станцията фотоеклектори, с които под действието на светлината, топлината и влагата да се излюпят и изолират насекомните вредители.

Срещата се проведе във връзка с отбелязването на шейсетгодишнината на Лесозащитната станция и е част от предвидените за провеждане мероприятия с подрастващи.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност