Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bg,  работно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа. 

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650 

Дежурен телефон за изпращане на SMS от лице по чл. 211, ал.2 от ЗГ за многократно преместване на една и съща дървесина - 0878968650 

 

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ 

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа 

Предварително записване на телефон 0301/67537 

понеделник от 8.30 до 10.00 часа 

 

РДГ - Смолян уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания чрез ПОС терминал, използвайки дебитна или кредитна карта.

 

Заплащане на такси за заявени административни услуги може да извършите и по банков път на сметка: 

IBAN: BG07UBBS80023106206106, BIC UBBSBGSF на банка ОББ гр.Смолян

 

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785. 

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: 

Петя Ризова – главен експерт 

Телефон  - 0301 /6 75 38; 0878445911

Email: rugsmolian@iag.bg

НачалоНовини 2020/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

24.01.2020 - Неправителствени природозащитни организации разработват методика за оценка на незаконната дървесина в партньорство с Изпълнителна агенция по горите

Методика за оценка и определяне нивата на добитата дървесина ще разработват експерти от неправителствени и браншови организации от горския сектор съвместно с Агенцията по горите и  държавните предприятия. Това решиха на проведената днес среща в ИАГ представители на работещите в бранша. В дискусията участваха представители на WWF, Българска фондация за биоразнообразие, Екообщност, Асоциация на парковете в България, СДП Балкани, Зелени Балкани, Булпрофор, Югозападно държавно предприятие, експерти от ИАГ.  Методиката ще спомогне за усъвършенстване на работата по опазването и контрола на горските територии, както и на всички площи, от които се добива дървесина. 

„Държавата и неправителственият сектор трябва да бъдат партньори в решаването на проблемите, свързани с опазването на горските територии и осъществяването на контрола в тях. Разчитаме на Вашата подкрепа на усилията, които Агенцията по горите прави за създаването на по-устойчив модел на развитие за българската гора, което е в полза на цялото общество“, подчерта инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на Агенцията. 

Експертите от неправителствения сектор изказаха единодушна позиция за доброто сътрудничество с ИАГ и държавните предприятия. Пример за това е както настоящата среща, която е поредната обща инициатива, така и участието на представители на екологични организации в извършването на проверки по сигнали за незаконна сеч. Бяха подчертани предимствата на системата за контрол, която Агенцията прилага като всеобхватна, с много високо ниво на прозрачност и публичност. 

Усилията на съвместната работа ще бъдат насочени към по-добра превенция, която ще се постигне с изработването на цялостна система от индикатори и критерии, които ще залегнат в методиката. При определянето им ще бъдат взети предложенията на всички заинтересовани страни.    

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност