Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bg,  работно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа. 

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650 

Дежурен телефон за изпращане на SMS от лице по чл. 211, ал.2 от ЗГ за многократно преместване на една и съща дървесина - 0878968650 

 

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ 

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа 

Предварително записване на телефон 0301/67537 

понеделник от 8.30 до 10.00 часа 

 

РДГ - Смолян уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания чрез ПОС терминал, използвайки дебитна или кредитна карта.

 

Заплащане на такси за заявени административни услуги може да извършите и по банков път на сметка: 

IBAN: BG07UBBS80023106206106, BIC UBBSBGSF на банка ОББ гр.Смолян

 

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785. 

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: 

Петя Ризова – главен експерт 

Телефон  - 0301 /6 75 38; 0878445911

Email: rugsmolian@iag.bg

НачалоНовини 2020/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

26.11.2020 - 60-годишнината на лесозащитните станции беше отбелязана с научно-практическа конференция

По повод 60 години от създаването на лесозащитните станции в България на 26 ноември 2020 г. се проведе научно-практическа конференция. Събитието откри инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ИАГ. Инж. Маринов поздрави служителите в трите лесозащитни станции Варна, Пловдив и София с годишнината като подчерта, че с професионалната си дейност, като специализирани териториални звена на ИАГ, те  допринасят за организираната лесозащита, създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори.  „Практиката изисква навременна и компетентна намеса, за което изключително важна е съвместната работа с научните среди. Изразявам дълбоката си благодарност и признателност към Института за гората при БАН, Лесотехническия университет, Българска агенция по безопасност на храните, редица институти и университети, бивши и настоящи научни работници, преподаватели и експерти в областта на лесозащитата за ползотворната съвместната работа по текущи здравословни проблеми в горите и своевременното преодоляване на предизвикателствата“, каза изпълнителният директор. 

Като свидетелство за висока оценка и признателност към дейността и професионализма на служителите и за приноса им в опазването и подобряването на здравословното състояние на българските гори инж. Мирослав Маринов награди рождениците с грамоти и плакети на Изпълнителна агенция по горите. В знак на благодарност към бившите и настоящи учени, преподаватели, лаборанти в областта на лесозащитата с плакет и грамота бяха удостоени секция „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна“ в ИГ при БАН и катедра „Патология на растенията и химия“ при ЛТУ.

Във връзка с годишнината и в знак на почит и признателност за активна дейност и дългогодишен стаж в областта на лесозащитата с индивидуални грамоти бяха удостоени над 20 научни работници, преподаватели и експерти от лесозащитните станции, ИАГ, ИГ при БАН, ЛТУ и ЮИДП. Посмъртно бяха почетени колеги, отдали голяма част от живота си за здравето на българските гори.

Участниците в конференцията от МЗХГ, ИАГ, ЛЗС, РДГ, държавните предприятия и техните териториални поделения, БАН, Агробиоинститут и Институт за гората в Република Сърбия, представиха доклади, свързани с историята и научно-практическите достижения в областта на лесозащитата, актуалните здравословни проблеми в горите и бъдещото развитие на лесозащитната дейност в България. Обсъдени бяха теми за здравословното състояние на горите на територията на трите лесозащитни станции, влиянието на климатичните промени върху горските екосистеми, особеностите на основните насекомни вредители и болести, както и полезната ентомофауна.

Представените доклади ще бъдат отпечатани в специален сборник на списание „Наука за гората“ посветен на 60 години от създаването на лесозащитните станции в България.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност