ФОРМУЛЯРИ

НачалоДокументиПредписания

РДГ Смолян | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДЛС-„Извора“

Дата на публикуване: 21.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДЛС-„Извора“

Дата на публикуване: 21.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДЛС-„Извора“

Дата на публикуване: 21.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Каракус“

Дата на публикуване: 19.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДЛС-„Извора“

Дата на публикуване: 19.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДЛС-„Извора“

Дата на публикуване: 18.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Борика“

Дата на публикуване: 18.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Костовица“

Дата на публикуване: 18.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Смoлян“

Дата на публикуване: 18.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Доспат“

Дата на публикуване: 18.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ДЗЗД „Бобово - Дуневско“

Дата на публикуване: 14.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Карлък - СС“

Дата на публикуване: 13.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГВК „Чифлика“

Дата на публикуване: 13.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на юридическо лице

Дата на публикуване: 13.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от Ревир „Бялото камене“

Дата на публикуване: 06.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Каракус“

Дата на публикуване: 06.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Зорница“

Дата на публикуване: 06.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Триград“

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Триград“

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Борино“

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ДЗЗД „Айдарица - Мандрите“

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Кузман Куртев

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Ариф Агушев

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Хасан Сюлев

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Борино“

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Борино“

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Ела“

Дата на публикуване: 28.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от Ревир „Бозовото“

Дата на публикуване: 27.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Смилян“

Дата на публикуване: 27.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ДЗЗД „Топокли“

Дата на публикуване: 22.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Пампорово“

Дата на публикуване: 22.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Хубен Котубов

Дата на публикуване: 22.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГД „Голина Буково“

Дата на публикуване: 21.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 20.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Мехмед Хаджиалийски

Дата на публикуване: 20.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Мехмед Червенков

Дата на публикуване: 20.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 16.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Смилян“

Дата на публикуване: 16.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Доспат“

Дата на публикуване: 15.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Карачелебийца - Инджекаровско“

Дата на публикуване: 14.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Златоград“

Дата на публикуване: 13.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Златоград“

Дата на публикуване: 13.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДЛС-„Извора“

Дата на публикуване: 10.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Зорница“

Дата на публикуване: 09.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Славейно“

Дата на публикуване: 09.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от Ревир „Бялото камене“

Дата на публикуване: 09.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Свети Илия“

Дата на публикуване: 09.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Смилян“

Дата на публикуване: 08.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 08.05.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Триград“

Дата на публикуване: 24.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Фатме Хадежисалихова

Дата на публикуване: 24.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ДЗЗД „Айдарица-Мандрите“

Дата на публикуване: 23.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Рашид Кръпчев

Дата на публикуване: 18.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Свети Дух“

Дата на публикуване: 18.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ДЗЗД „Сбирковото“

Дата на публикуване: 18.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 18.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Георги Сулинаджиев

Дата на публикуване: 16.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Иван Лихов

Дата на публикуване: 16.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Каракус“

Дата на публикуване: 11.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Златоград“

Дата на публикуване: 11.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Георги Радиков

Дата на публикуване: 11.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Смoлян“

Дата на публикуване: 11.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Абдулах Симитчийски

Дата на публикуване: 11.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 11.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на „Перелик Инфраструктурна компания“ АД

Дата на публикуване: 04.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Карачелебийца - Инджекаровско“

Дата на публикуване: 04.04.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Златоград“

Дата на публикуване: 26.03.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДЛС-„Извора“

Дата на публикуване: 18.03.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Христо Стоев

Дата на публикуване: 14.03.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Фатме и Емин Караасанови

Дата на публикуване: 14.03.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Смилян“

Дата на публикуване: 11.03.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Свети Илия“

Дата на публикуване: 01.03.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Борика“

Дата на публикуване: 27.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Фехми Хаджиасанов

Дата на публикуване: 27.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физически лица

Дата на публикуване: 27.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Райчо Чилингиров

Дата на публикуване: 27.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ДЗЗД „Широколъшка павля“

Дата на публикуване: 27.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Христо Стоев

Дата на публикуване: 22.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Марко Ганзуров

Дата на публикуване: 22.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Тодор Згуров

Дата на публикуване: 21.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Дряновец - Хаджиосманско“

Дата на публикуване: 21.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Каракус“

Дата на публикуване: 21.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Костовица“

Дата на публикуване: 19.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГК „Кривия борун“

Дата на публикуване: 16.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Ариф Агушев

Дата на публикуване: 16.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Зехни Хаджиеминев

Дата на публикуване: 16.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Асан Сюлманов

Дата на публикуване: 16.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Исеин Адемов

Дата на публикуване: 16.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Хасан Сюлев

Дата на публикуване: 14.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физически лица

Дата на публикуване: 14.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физически лица

Дата на публикуване: 14.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Триград“

Дата на публикуване: 14.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Славейно“

Дата на публикуване: 07.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физически лица

Дата на публикуване: 07.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Смилян“

Дата на публикуване: 07.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 07.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Смилян“

Дата на публикуване: 02.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДЛС-„Извора“

Дата на публикуване: 02.02.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Гора“

Дата на публикуване: 31.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Каракус“

Дата на публикуване: 31.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Смoлян“

Дата на публикуване: 29.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Свети Илия“

Дата на публикуване: 25.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Свети Илия“

Дата на публикуване: 25.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Тодор Караманолев

Дата на публикуване: 16.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Раиф Влахов

Дата на публикуване: 16.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физически лица

Дата на публикуване: 16.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Борино“

Дата на публикуване: 12.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 12.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 12.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Щильон Буков

Дата на публикуване: 10.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Златоград“

Дата на публикуване: 10.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Славейно“

Дата на публикуване: 05.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Славейно“

Дата на публикуване: 05.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Славейно“

Дата на публикуване: 05.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Славейно“

Дата на публикуване: 03.01.2024 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на РВК „ Орфей“

Дата на публикуване: 21.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Атанас Яланджиев

Дата на публикуване: 19.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Стою Мусорлиев

Дата на публикуване: 19.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Атанас Мусорлиев

Дата на публикуване: 19.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Христо Танев Стоев

Дата на публикуване: 15.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Асен Хаджийски

Дата на публикуване: 14.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Щильон Буков

Дата на публикуване: 14.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 13.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на наследниците на Хубен Котубов

Дата на публикуване: 13.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ГПК „Костовица“

Дата на публикуване: 08.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 07.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 07.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Акад. Н. Хайтов“

Дата на публикуване: 04.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, стопанисвани от ТП ДГС-„Смилян“

Дата на публикуване: 04.12.2023 г. изтегли
 
Предписание за провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в гори, собственост на физическо лице

Дата на публикуване: 04.12.2023 г. изтегли